www.industriogteknik.com
Seco Tools

Seco Tools' værktøjsrenoverings service er vokset med over 30 % - og vokser væksten fortsætter

Som et af de hurtigst voksende områder inden for pindfræs-ning og boring i Seco Tools' portefølje oplevede virksomhedens værktøjsrenoveringsservice i 2022 en stigning på over 30 %.


Ud over at kunderne opnår betydelige omkostningsbesparelser, glæder vi os også over, at et renoveret Seco-værktøj opnår 85-95 % af den oprindelige ydeevne sammenlignet med værktøjer, der er blevet genopslebet eller efterslebet. På renoverede værktøjer er det ikke nødvendigt at genjustere parametre eller gå på kompromis med ydeevnen. Samtidig lever værktøjerne op til de udvidede krav, der i dag stilles til maskinudnyttelse, eksempelvis inden for dynamisk fræsning, hvor kun en lille del af værktøjets diameter er i brug under fræsningen. Producenterne løfter også bæredygtigheden og bidrager til at reducere udledningen pr. enhed, også dem, der opstår i forbindelse med produktion af nye rundværktøjer af helt nye råmaterialer.

Renovering eller genopslibning?
Genopslibningsprocessen gør værktøjets skærægge skarpe igen. Secos værktøjsrenoverings sservice bringer derimod rundværktøjerne tilbage til et niveau, der ligger tæt på det oprindelige i forhold til egenskaber og ydeevne. Seco garanterer dette kvalitetsniveau, og det er en garanti, fabrikkerne i dag kræver, især når fokus er på processtabilitet ved automatiseret og ubemandet drift.

Fordele ved Secos renoveringsproces
Når Seco renoverer et værktøj, benytter vi samme proces, som ved fremstilling af nye værktøjer. Det gælder for alle relevante slibningsprocesser, der foregår på samme type maskine, med de samme programmer og hjultyper sam genpåføring af den overfladebehandling, der blev anvendt, dengang værktøjet oprindeligt blev produceret. Seco identificerer værktøjet og det renoverings program, der passer til alle originalprodukter/specifikationer som nye produkter og tilfører alle de fornødne mikroegenskaber og geometriske egenskaber.

Derudover kan Secos værktøjsrenoverings proces anvendes på det samme værktøj flere gange, typisk to eller tre gange, så den samlede levetid forlænges betydeligt. Hver enkelt af disse renoverings cyklusser udføres ifølge Ruud Zanders, som er Global Reconditioning Lead hos Seco Tools, på et omkostningsniveau, der ligger på det halve eller en tredjedel af prisen forp nyt værktøj. "Besparelserne", fortæller han, "kan på en enkel måde forklares med ligningen 1+3 = 2 (omkostningen ved et nyt værktøj plus tre renoveringer er lig med prisen på to nye værktøjer)."

Værktøjsrenovering bidrager til den cirkulære økonomi
Seco Tools' værktøjsrenoveringsl program bidrager til den cirkulære økonomis tre grundprincipper (eliminering af affald og forurening, genanvendelse af produkter og materialer samt naturgenopretning) og hjælper fabrikkerne med at maksimere levetiden for rundværktøjer, forlænger anvendelsen af produkterne i brug og reducerer miljøpåvirkningen. Værktøjer kan genanvendes ved hjælp af renovering, ogved det endelige udløb af levetiden kan materialet nedsmeltes og genanvendes.

Få mere at vide om Secos værktøjsrenoveringsservice på www.secotools.com.

Du kan finde artiklen her.


Seco Tools' værktøjsrenoverings service er vokset med over 30 % - og vokser væksten fortsætter
Seco Tool Reconditioning BoxSeco Tools' værktøjsrenoverings service er vokset med over 30 % - og vokser væksten fortsætter
Seco Tool Reconditioning As A Process


 
 

  Spørg efter mere information…

LinkedIn
Pinterest

Slut dig til de mere end 155.000 læsere af IMP